Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 15:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Dla
Przedsiebiorców


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

Aktualności (Biznes)

8 listopada 2016

Stowarzyszenie „Nora”rozpoczyna rekrutację do projektu Klub Integracji Społecznej – Lepszy start dla młodych. Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu bartoszyckiego, masz od 15 do 30 lat, nie pracujesz i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach, szkoleniach i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, to ten projekt jest dla Ciebie! Więcej

29 czerwca 2016

Urząd Miasta Bartoszyce zwraca się z prośbą do lokalnych przedsiębiorców o wypełnienie ankiety. Szczegółowe informacje poniżej.

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego planuje ogłosić dnia 30.06.2016r. konkurs NR RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 z zakresu: osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

W związku z powyższym chcąc przygotować niezbędną dokumentację aplikacyjną zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która posłuży do opracowania analizy zapotrzebowania na przewidziany w projekcie zakres prac i udowodnienie zasadności jego realizacji.

Ankietę prosimy wypełnić elektronicznie oraz przesłać na adres e-mail: monikarejf@bartoszyce.pl

ankieta_doc

29 czerwca 2016

Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski serdecznie zaprasza PRZEDSIĘBIORCÓW na spotkanie informacyjne pn. „Nowa perspektywa UE 2014-2020 – szansą dla przedsiębiorców”. Spotkanie odbędzie się 06.07.2016 r. w godzinach 10:00-12:00 w sali 17C Urzędu Miasta w Bartoszycach, ul. Boh. Monte Cassino 1.

W ramach spotkania omawiane będą następujące zagadnienia:
• Pakietowanie produktów i usług (poddziałanie 1.4.2 RPO WiM)
• Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP (poddziałanie 1.4.3 RPO WiM)
• Internacjonalizacja MŚP (poddziałanie 1.4.4 RPO WiM)
• Działalność B+R przedsiębiorstw (poddziałanie 1.2.1 RPO WiM)
• Współpraca biznesu z nauką (poddziałanie 1.2.2 RPO WiM)
• Firmy w początkowej fazie rozwoju (poddziałanie 1.3.2 RPO WiM)
• Wdrożenie wyników B+R (poddziałanie 1.5.1 RPO WiM)
• Tereny inwestycyjne (poddziałanie 1.3.4 RPO WiM)
• Inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw (m.in. preferencyjne pożyczki)
• Omówienie planowanego do złożenia przez Gminę Miejską Bartoszyce wniosku aplikacyjnego z poddziałania 1.3.4 RPO WiM

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 04.07.2016 r. na adres e-mail: wmi@bartoszyce.pl lub telefonicznie pod nr tel. 89 762 98 03

14 grudnia 2015

ue_flaga_naglowek

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym
Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Informacje o naborze

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec 2016

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Więcej

14 grudnia 2015

logo_arirmr

 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

W związku z wejściem w życie w dniu 11 października 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581) w dniu 21 października 2015 r. nastąpiło ogłoszenie naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Więcej