Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 15:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Dla
Przedsiebiorców


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

Aktualności (Biznes)

5 sierpnia 2015

W związku z realizacją Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 3/PG/POPW/2015/04z dnia 31 lipca 2015 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie, jako Pośrednikiem Finansowym, i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym Beneficjentem projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, uprzejmie informuję, że od dnia 04 sierpnia 2015 r. Agencja przyjmuje wnioski o udzielenie MŚP pożyczek.

Informuję, że oferta pożyczkowa jest bardzo atrakcyjna, gdyż pożyczki mogą być udzielane na zasadach pomocy de minimis z oprocentowaniem na poziomie 0%.

Poza tym Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielanie i obsługę pożyczek.:

–        Pożyczkę otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, także przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność gospodarczą.

–        Maksymalna kwota pożyczki wynosi: 100 000 PLN

–        Przedsiębiorca może otrzymać jedną pożyczkę w ramach Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna.

–        Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 60 miesięcy (5 lat)

Ogłoszenie o naborze wniosków, informacje o ofercie pożyczkowej oraz dokumenty dot. ww. pożyczek można znaleźć na stronie internetowej FP/Agencji    www.rfp.wmarr.olsztyn.pl   zakładka PO RPW Pożyczka Globalna (3)

wmarr_logo_small

25 września 2014

Forum3--gifTegoroczny temat przewodni Forum organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie we współpracy z Domem Polski Wschodniej w Brukseli to „Eastern Poland Go West!”

Forum jest dedykowane przedsiębiorcom, polskim i zagranicznym inwestorom, instytucjom otoczenia biznesu, podmiotom zainteresowanym inwestycjami i nawiązaniem współpracy gospodarczej z regionem, a także jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Zaproszenia do udziału w wydarzeniu otrzymali również przedstawiciele środowisk branżowych i opiniotwórczych.

Celem Forum jest stworzenie warunków do wspólnej debaty i intensyfikacji współpracy transgranicznej przedsiębiorców z krajów członkowskich UE i krajów spoza UE, z uwzględnieniem roli jaką może odgrywać w tym procesie administracja publiczna. Więcej

14 lipca 2014

Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Moskwie zaprasza 3 października br. do udziału w kolejnym workshopie, organizowanym w Kaliningradzie. W podobnej imprezie, wiosną tego roku udział wzięło około 50 polskich firm i 70 uczestników z Rosji.

Wydarzenie to skierowane jest do hoteli, biur podróży zainteresowanych turystami z Rosji.

W przypadku zainteresowania udziałem w imprezie zapraszamy do kontaktu na email kontakt@wmrot.org. Przekażemy wówczas niezbędne informacje i dokumenty związane z uczestnictwem w spotkaniu.

2 kwietnia 2014

„Nowe technologie w działalności i promocji PES. Zastosowanie narzędzi e-marketingu”

 

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej zaprasza na szkolenie „Nowe technologie w działalności i promocji PES. Zastosowanie narzędzi e-marketingu” którego celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, dotyczącej sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii w zarządzaniu i promowaniu organizacją.

 

Ponadto uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi możliwościami rozwiązań planowania działań w organizacji, egzekwowania wykonalności i osiągania efektywnych wyników.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

·         Nowe technologie – pojęcie i przydatność. Bezpieczeństwo w sieci.

·         Nowe technologie w zarządzaniu zadaniami w organizacji, ludźmi i finansami

·         Nowe technologie w działalności i promocji PES. Zastosowanie narzędzi e-marketingu

·         Nowe technologie w tworzeniu wizerunku organizacji.

·         Nowe technologie w upowszechnianiu produktów organizacji – marketing podstawowe pojęcia.

·         Upowszechnianie produktów w organizacji przez e – marketing.

·         Nowe technologie i PR

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Więcej

10 marca 2014

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Bartoszyce wraz z Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na spotkanie pt. Oferta współpracy WMARR S.A. skierowana do przedsiębiorców z regionu bartoszyckiego  Spotkanie odbędzie się 19.03.2014 r. o godzinie 10.00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Bartoszycach, ul. Monte Casino 1.
Więcej