Gminne Centrum Informacji Punkt Informacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 19:00
sobota: 8:00 – 16:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

  • Odwołane zajęcia i wydarzenia !

    Szanowni Państwo, z powodu ogłoszonych dzisiaj rygorystycznych obostrzeń jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie zajęcia oraz wydarzenia w Bartoszyckim Domu Kultury do czasu…

Sport w Bartoszycach


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

Przedsiębiorczość

25 stycznia 2016

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swoją firmę przez innowacje? A może jesteś naukowcem i szukasz inwestora? Zarejestruj się w Inventorum – platformie, która łączy biznes i naukę.

Ośrodek Przetwarzania Informacji wraz z partnerem – Akademią Leona Koźmińskiego, stworzył internetowe narzędzie, które ma ułatwić współpracę przedsiębiorców i naukowców.

Więcej

14 stycznia 2016

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór III

 

Zmiana Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – nabór III:

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w „Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – nabór III” w Rozdziale 10 – Składanie wniosku o udzielenie wsparcia, została wprowadzona zmiana w zakresie sposobu potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP. Zmiana ma wyłącznie charakter techniczny, obowiązuje od dnia jej publikacji.

  Więcej

7 stycznia 2016

RPO 10.3

Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia w powiatach: kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim.

 

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ukierunkowanych na tworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w powiatach: kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim.

14 grudnia 2015

ue_flaga_naglowek

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym
Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Informacje o naborze

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec 2016

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Więcej

14 grudnia 2015

logo_arirmr

 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

W związku z wejściem w życie w dniu 11 października 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581) w dniu 21 października 2015 r. nastąpiło ogłoszenie naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Więcej