Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

4 kwietnia 2013

Dofinansowanie na otwarcie firmy

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” INFORMUJEMY ŻE:
W TERMINIE OD 10.04.2013 DO 30.04.2013
PROWADZONY BĘDZIE NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH
DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA – BEZROBOTNYCH LUB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Zawiadamiamy również, że możliwe jest wcześniejsze zamknięcie naboru, w zależności od liczby złożonych wniosków rekrutacyjnych. Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego. Nabór prowadzony będzie w Biurze Projektu w Dobrym Mieście oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Punkt konsultacyjny projektu „Z pomysłem po dotacje” w Bartoszycach mieści się w
Spółdzielni Mieszkaniowej” Budowlani”
ul. Ogrodowa 1
I piętro pokój 4
11- 200 Bartoszyce
Pracownik punktu konsultacyjo-rekrutacyjnego Anna Kędzior,      tel. 692 500 009

Godziny otwarcia wszystkich punktów od godz.8.00 do godz.16.00

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście w partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim, w dniu 1 lutego 2013 roku, rozpoczęły realizację projektu

„Z pomysłem po dotację”
w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej w dniu 15 lutego 2013 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty:

bartoszycki,
lidzbarski,
kętrzyński.

Projekt adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Uczestnikiem projektu może być osoba, która dodatkowo spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków, tzn. jest:

osobą niepełnosprawną
osobą w wieku 15-24 lat
osobą w wieku 50-64 lat
osobą długotrwale bezrobotną
osobą z terenów wiejskich
kobietą

W ramach wsparcia oferowanego dla uczestników projektu, przysługuje (po spełnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej):

  • – szkolenie dotyczące zakładania działalności gospodarczej i sporządzaniabiznesplanu zajęcia grupowe,-
  • – doradztwo indywidulane w formie konsultacji tematycznych,
  • – jednorazowa dotacja inwestycyjna (średnio do wysokości 37.525,00 zł./os.),
  • – wsparcie pomostowe do 1.000,00 zł./m-c przez 6 miesięcy dla osób, które rozpoczną działalność gospodarczą (12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach),
  • – doradztwo specjalistyczne . 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.