Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

  • Zapytanie ofertowe

    Zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2024r.     ZAPYTANIE OFERTOWE na dzierżawę palcu w Parku Elizabeth w Bartoszycach z kompleksową obsługą stoisk gastronomiczno – handlowych…

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

1 marca 2013

Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii

Kategoria: Aktualności
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 5 ust. 3; art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. Nr 234 poz.1536 z 2010 r.) oraz uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/39/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3. Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
Zarząd Powiatu ogłasza:
otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę ogółem 10.000,- zł.

Termin składania ofert do dnia 21 marca 2013 r.
Treść ogłoszenia wraz z dokumentami i pełną informacją można pobrać w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie , dokumenty i informacje.