Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

5 sierpnia 2015

Nowa oferta pożyczkowa RFP WMARR S.A. w Olsztynie – PożGlob3

W związku z realizacją Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 3/PG/POPW/2015/04z dnia 31 lipca 2015 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie, jako Pośrednikiem Finansowym, i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym Beneficjentem projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, uprzejmie informuję, że od dnia 04 sierpnia 2015 r. Agencja przyjmuje wnioski o udzielenie MŚP pożyczek.

Informuję, że oferta pożyczkowa jest bardzo atrakcyjna, gdyż pożyczki mogą być udzielane na zasadach pomocy de minimis z oprocentowaniem na poziomie 0%.

Poza tym Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielanie i obsługę pożyczek.:

–        Pożyczkę otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, także przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność gospodarczą.

–        Maksymalna kwota pożyczki wynosi: 100 000 PLN

–        Przedsiębiorca może otrzymać jedną pożyczkę w ramach Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna.

–        Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 60 miesięcy (5 lat)

Ogłoszenie o naborze wniosków, informacje o ofercie pożyczkowej oraz dokumenty dot. ww. pożyczek można znaleźć na stronie internetowej FP/Agencji    www.rfp.wmarr.olsztyn.pl   zakładka PO RPW Pożyczka Globalna (3)

wmarr_logo_small