Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

  • Zapytanie ofertowe

                                                                                                                              Bartoszyce, 25.04.2024r.     Zapytanie ofertowe…

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

1 lutego 2016

Ruszyły otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych

Kategoria: BCIT

Burmistrz Bartoszyc ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie kultury, zdrowia i sportu, w tym sportu kwalifikowanego (piłka nożna). Łącznie na realizację zadań publicznych w trzech konkursach przeznaczono kwotę 357 tys. zł. Oferty należy składać na odpowiednich formularzach do dnia 17 lutego 2016 r.

W tym roku na realizację zadań publicznych przeznaczono następujące środki:

Kwotę 67 000 zł na następujące zadania z zakresu kultury i zdrowia:

Priorytet I. Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów, twórców, promocja twórczości regionalnej – 22 000 zł, w tym:

1. Promocja twórczości artystycznej, organizacja koncertów, plenerów, festynów i parad – 7 000 zł

2.  Wspieranie tożsamości kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych – 12 000 zł

3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 3 000 zł

Priorytet IV. Ochrona i promocja zdrowia – 45 000 zł, w tym:

1. Profilaktyka oraz leczenie skutków niepełnosprawności – 30 000 zł

2. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – 10 000 zł

3. Organizacja konferencji, prelekcji lub odczytu w ramach realizacji „Lokalnego Programu Profilaktyki Chorób Nowotworowych w mieście Bartoszyce na lata 2012-2017″. Temat: Populacyjny program profilaktyki zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów układu pokarmowego – 5 000 zł

Kwotę 140 000 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na następujące zadania:

– organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym,

– organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Kwotę 150 000 zł na zadania z zakresu „Wsparcia rozwoju sportu na terenie miasta Bartoszyce”, w tym:

– organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego.

 

Pełna treść ogłoszeń o konkursach wraz załącznikami dostępna pod tym adresem (kliknij, aby wejść).

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu ofert udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce, pokój nr 24, tel. 89 762 98 55, e-mail: ngo@bartoszyce.pl

Źródło: www.bartoszyce.pl