Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

29 kwietnia 2014

Szkolenie w Bartoszycach –

Księgowość powszechnie uważana jest za trudną i nieciekawą. Osoby, które nie miały z nią kontaktu bardzo obawiają się błędów i ich konsekwencji. kluczowa dla działalności organizacji pozarządowych jest dobrze prowadzona księgowość. Chcesz poznać zasady sporządzania sprawozdania finansowego z działalności organizacji pozarządowych, obowiązki sprawozdawcze oraz terminy, których należy pilnować? Weź udział w szkoleniu, które odbędzie się 17-18 maja 2014 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach. Dzięki udziale w nim zagadnienia z zakresu prowadzenia dokumentacji księgowej staną się dla Was przejrzyste, a wiedza usystematyzowana.
Zakres szkolenia obejmuje szereg zagadnień, w tym między innymi charakterystykę ) a także specyfikę działalności gospodarczej w ramach ekonomii społecznej, kwalifikację koszów i przychodów w odniesieniu do typów działalności. Prezentacja podstawowych aktów prawnych regulujących sposób prowadzenia księgowości i sporządzanie sprawozdania finansowego w organizacjach pozarządowych, odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości, wymogi dotyczące zasad rachunkowości, klasyfikacja kosztów i przychodów w NGO, prezentacja i omówienie przykładowego planu kont, omówienie elementów sprawozdania finansowego to tematy, które zostaną podjęte na omawianym szkoleniu.
Zachęcamy do udziału w szkoleniu by obalić stereotyp że księgowość jest nie do ugryzienia.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy, pracowników, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i innych organów organizacji pozarządowych.
Szkolenie poprowadzi Katarzyna Książczak- ekspertka w zakresie księgowości dla organizacji, doradczyni i trenerka Centrum OPUS. Współpracuje z biurem rachunkowym, porządkuje kwestie formalne i finansowe w Centrum OPUS, wspiera rozliczanie projektów, pilnuje polityki rachunkowości, naszej dyscypliny budżetowej. Doradczyni i trenerka z zakresu finansów i zarządzania kadrami w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Wiele organizacji dzięki jej wsparciu porządkuje swoją księgowość, w prosty sposób tłumaczy zawiłości ustaw i przepisów. Absolwentka Szkoły Trenerów SPLOT.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku. Należy go przesłać na adres: a.kuzyk@eswip.pl lub przynieść do siedziby Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach na ul. Limanowskiego 14.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie trzy osoby do udziału w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane telefonicznie.
Rekrutacja na szkolenie trwa do 8 maja 2014 r.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i wyżywienie. Dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na koszt własny. Organizator nie zapewnia noclegu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, warunkiem ukończenia szkolenia jest zachowanie minimum 80% obecności na zajęciach.
W razie pytań związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt pod numerem: 89 762 36 70 lub pod adresem ips.bartoszyce@eswip.pl , a.kuzyk@eswip.pl
Do pobrania:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Formularz_zgloszeniowy_ksiegowosc_17-18.05.2014

Porgram_szkolenie_Ksiegowosc_17-18.05.2014