Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Dla
Turysty


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

17 grudnia 2015

Trasa rowerowa „Green Velo” w Bartoszycach odebrana

W minionym tygodniu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Urzędem Miasta Bartoszyce dokonali odbioru robót budowlanych związanych z budową trasy rowerowej „Green Velo” w mieście Bartoszyce. W ramach projektu na Warmii i Mazurach powstanie prawie 400 km nowych ścieżek rowerowych.

Realizacja projektu podzielona została na poszczególne odcinki dróg. W Bartoszycach roboty budowlane dotyczyły następujących odcinków dróg:

Odcinek T24. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 polegająca na budowie ścieżki rowerowej na długości zatoki autobusowej od skrzyżowania z ul. Strefową w Bartoszycach. Uzyskano ścieżkę rowerową o szerokości 2,50 m i długości 150 m o nawierzchni kostki betonowej niefazowanej o grubości 8 cm. Ścieżka rowerowa została obustronnie ograniczona obrzeżami betonowymi 8×30 cm.
Odcinek 31A. Adaptacja istniejącego chodnika na ciąg pieszo rowerowy pomiędzy drogą krajową DK 51, a ul. Zamkową. Uzyskano nawierzchnię z kostki betonowej prostokątnej niefazowanej o grubości 8 cm o szerokości 3.00 m i długości 37 m.
Odcinek T31C. Remont nawierzchni alejek Parku Elżbiety na odcinku od ul. Prusa do ul. Żeromskiego. Wykonano remont istniejących alejek Parku poprzez wykonanie stabilizacji katalitycznej wraz z warstwą kruszywa nawierzchni gruntowej na szerokości 3 m i długości 212,37 m oraz 442,33 m.
Odcinek 31D. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 (ul. Nowowiejskiego). Uzyskano ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na szerokości 3,50 m i długości 555 cm.

Przy Gminnym Centrum Informacji w Bartoszycach (ul. Boh. Warszawy 96) powstało Miejsce Obsługi Rowerzystów – wiata drewniana sześciokątna wyposażona w drewniany stół z 4 ławkami do siedzenia, wolnostojący stół z ławkami do siedzenia, stojaki rowerowe – 7 sztuk, toaleta przenośna – 2 sztuki, tablica informacyjna wolnostojąca. Ścieżki rowerowe po odbiorze przechodzą na własność samorządów lokalnych. Koszt budowy całej rowerowej autostrady „Green Velo” to prawie 300 mln złotych.

Szczegółowe informacje na stronie http://greenvelo.pl/portal/pl