Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

  • Koncert Operetkowy

    Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski ma przyjemność zaprosić mieszkańców Bartoszyc na wyjątkowy koncert operetkowy, który odbędzie się 18 czerwca 2021 r. o godz….

Kultura w Bartoszycach

  • koncert na Starówce – SolidRock

    19 czerwca (sobota) o godzinie 20:00 Plac Konstytucji 3 Maja zapraszamy na koncert zespołu SolidRock wykonującego covery utworów Dire Straits.

Sport w Bartoszycach

  • Koncert Operetkowy

    Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski ma przyjemność zaprosić mieszkańców Bartoszyc na wyjątkowy koncert operetkowy, który odbędzie się 18 czerwca 2021 r. o godz….


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

6 grudnia 2012

Wojewódzki konkurs dla organizacji pozarządowych

Kategoria: Aktualności

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na

wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2013 r.

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w następujących zakresach:
1)     edukacji i promocji zdrowia publicznego
2)     rozwoju kultury fizycznej
3)     integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4)     kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
5)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
6)     rozwoju turystyki
7)     aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
8)     pomocy społecznej
9)     profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
10)    rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
11)    integracji środowisk kombatanckich

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka: „Organizacje Pozarządowe” –„Otwarte konkursy ofert”

Informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
 tel. 89 512 58 76,  89 512 58 80.