Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

  • Zapytanie ofertowe

                                                                                                                              Bartoszyce, 25.04.2024r.     Zapytanie ofertowe…

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

17 stycznia 2013

Kolejna próba poszerzenia granic

W związku z negatywnym rozpatrzeniem przez Radę Ministrów naszego wniosku złożonego w 2012r w sprawie zmiany granic miasta i gminy Bartoszyce podejmujemy kolejną próbę w tym zakresie.

W toku procedury zakończonej dla nas wynikiem negatywnym podkreślaliśmy priorytetowe znaczenie dla rozwoju Bartoszyc i regionu obszarów położonych przy północno-zachodniej granicy miasta. Dlatego, pomimo negatywnej oceny naszego wcześniejszego wniosku przystępujemy do kolejnej próby powiększenia miasta, widząc w tym szansę rozwoju obu samorządów. Ponieważ konsultacje społeczne przeprowadzone na terenie Gminy Bartoszyce w 2012r wzbudziły kontrowersje związane w głównej mierze z propozycją przyłączenia terenów zamieszkałych, obszar proponowany do włączenia w granice miasta został ograniczony ściśle do terenów mających dla nas znaczenie strategiczne, w znacznym stopniu nie stanowiących własności mieszkańców gminy i w znacznym stopniu nie zamieszkałych.

Przystąpiliśmy do rozmów z Gminą Bartoszyce, w których zaproponowaliśmy obszar o pow. 165 ha, zaś po negocjacjach nasze oczekiwania ograniczyliśmy do obszaru o pow. 78,8 ha, który obejmuje część obrębu Jarkowo oraz część obrębu Łojdy.

Podjęte działania w zakresie zmiany granic zmierzają do zapewnienia warunków dla rozwoju zarówno miasta jak i regionu i mają wymiar strategiczny. Problemem naszego miasta jest tylko jeden most na rzece Łynie. Przygotowujemy się do inwestycji budowy drugiego mostu, która pozwoli na skomunikowanie północno-zachodniej części miasta w kierunku obszarów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (położonej obecnie w granicach administracyjnych gminy Bartoszyce) i dowiązanie komunikacyjne do drogi krajowej. Dzisiejszy przebieg granic administracyjnych czyni to rozwiązanie niemożliwym.

Budowa drugiego mostu oraz planowane rozwiązanie komunikacyjne będzie alternatywą dla obciążonej drogi krajowej i zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Wpłynie też na atrakcyjność terenów graniczących z miastem, które z uwagi na swe położenie tracą charakter rolniczy.

Część terenów położonych w obrębie Jarkowo posiada już funkcję inwestycyjną. Są to tereny objęte Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, które z chwilą włączenia w granice miasta staną się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, gdyż mają z mocy ustawy zagwarantowane odrolnienie.

Wszystkie wnioski przedłożone Radzie Ministrów w roku bieżącym, dla których nie było akceptacji zmiany granic w gminach obejmujących obszary proponowane do przyłączenia, zostały rozpatrzone negatywnie. Liczymy, że wynegocjowana propozycja przyłączenia do miasta terenów, która została przedstawiona Radzie Gminy znajdzie akceptację sąsiedniego samorządu.

Pozostał informacje na temat planowanego poszerzenia granic: