Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

1 marca 2013

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie

o otwartym konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Bartoszyckiego w 2013 r.
Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 5 ust. 3; art. 16 pkt 7; art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz.1536 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/39/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3. Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
Zarząd Powiatu ogłasza:
otwarty konkurs na wspieracie realizacji zadań publicznych przy udziale środków finansowych z budżetu powiatu bartoszyckiego w 2013 r.
Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę ogółem 6.000,- zł.
Termin składania ofert do dnia 21 marca 2013 r.
Treść ogłoszenia wraz z dokumentami i pełną informacją można pobrać w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie , dokumenty i informacje.