Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

26 listopada 2021

Konkurs plastyczny #MuremZaPolskimMundurem

Konkurs plastyczny #MuremZaPolskimMundurem – Stwórz kartkę świąteczną

Bartoszycki Dom Kultury zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
#MuremZaPolskimMundurem – Stwórz kartkę świąteczną.

Poprzez konkurs, Bartoszycki Dom Kultury włącza się w ogólnopolską akcję „Murem za polskim mundurem” mającej na celu wyrażenie szacunku i wdzięczności dla polskich służb mundurowych broniących granic Polski.

Organizatorem konkursu jest Bartoszycki Dom Kultury.

Partnerem konkursu jest Fundacja „Polacy Polakom”.

Zasady konkursu:
• w konkursie udział mogą wziąć dzieci i młodzież do 18 roku życia,
• każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną prace,
• praca może zostać wykonana dowolna techniką plastyczną, jej rozmiar nie powinien przekraczać formatu A4, należy wykonać ją ręcznie,
• zalecane jest aby praca nie naśladowała prac wcześniej publikowanych, powinny być one unikalne i oryginalne, powinny zawierać elementy zarówno związane ze służbami mundurowymi (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna) jak i z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,
• każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu do rodzica/ opiekuna prawnego,
• prace należy składać do dnia 10 grudnia 2021r. do godz. 15:00 do Bartoszyckiego Domu Kultury (biuro) przy ulicy Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce,
• niepodpisane prace, prace dostarczone po terminie lub nie spełniające powyższych zasad nie będą oceniane przez Komisję Konkursową,
• organizator nie zwraca prac nagrodzonych,
• wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku Bartoszyckiego Domu Kultury w dniu 14.12 o godz. 12:00.
• dla 3 pierwszych miejsc przewidziane są nagrody.

Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej, okazanie solidarności ze służbami mundurowymi (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna) broniącymi granic Polski, rozwijanie umiejętności artystycznych i plastycznych, zaangażowanie dzieci i młodzieży do tworzenia małych dzieł artystycznych w sposób manualny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!