Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2024r.     ZAPYTANIE OFERTOWE na dzierżawę palcu w Parku Elizabeth w Bartoszycach z kompleksową obsługą stoisk gastronomiczno – handlowych…

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

7 stycznia 2016

Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych – 2 typ projektów

Kategoria: BCIT

RPO 2.3.2

Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych
osób dorosłych – 2 typ projektów

Wstępna informacja o naborze

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych – 2 typ projektów

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Możliwe do realizacji formy wsparcia obejmują kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) i kursy umiejętności zawodowych (KUZ).

Wsparcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców i udzielane będzie w formie kompleksowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w szczegółowym opisie osi priorytetowej kadry dla gospodarki – załącznik 3 oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 479 673,40 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  89 512 54 82
  89 512 54 83
  89 512 54 85
  89 512 54 86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77

Linki

Ogłoszenie o naborze

Szczegółowy opis osi priorytetowej kadry dla gospodarki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2015-11-29

Załącznik 7 do regulaminu – Zestawienie standardu i cen rynkowych

Znajdź punkt informacyjny

Główny Punkt Informacyjny w regionie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
czynny: poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30
tel. 89 512 54 82/83/85/86
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie
Logo Unii Europejskiej