Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

  • Joanna Kondrat – koncert

    Bartoszycki Dom Kultury zaprasza na koncert Joanny Kondrat, który odbędzie się 2 maja 2024r. o godz. 18:00 na Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.Wstęp bezpłatny!Serd…

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

7 września 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza trzeci, największy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Kategoria: Aktualności

 

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do firm, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR. W trakcie 2-etapowej rekrutacji, PARP wybierze aż 110 firm, które chcą poprawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną – w tym 3 mikro, 8 małych, 59 średnich oraz 40 dużych przedsiębiorstw.

Pakiet usług dla firmy obejmuje:

  • kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców;
  • przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego Planu Rozwoju (działania wskazane w Planie Rozwoju mogą mieć charakter naprawczy lub rozwojowy, mogą też stanowić kombinację jednego        i drugiego);
  • wdrożenie Planu oraz monitoring poprawy sytuacji firmy.

Zasady rekrutacji:

Nabór będzie trwać ponad 8 tygodni, tj. od 3. września 2012 r. do 31 października 2012 r., przy czym formularze aplikacyjne muszą zostać złożone najpóźniej 14. października br. Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru.

Kryteria formalne:

Kandydujący do programu przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego” oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:

  • posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach

lub

  • nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.

 

Koszt:

Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.

Projekt ISR jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tym razem większą szansę udziału w projekcie ISR otrzymają właściciele firm, które zgodnie
z wynikami raportów Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (MSAP) i PARP, najdotkliwiej odczuwają recesję oraz przedsiębiorstwa posiadające struktury organizacyjne w regionach, w których wg danych GUS opublikowanych w lipcu br. została odnotowana najwyższa stopa bezrobocia, tj. w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim lub świętokrzyskim. Zgodnie z decyzją PARP, preferencyjne punkty na liście rankingowej firm aplikujących do projektu zostaną przyznane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w sektorach: produkcyjnym (produkcja napojów, komputerów i wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu transportowego), usługowym – roboty budowlane, handlowym – handel detaliczny, handel pojazdami samochodowymi i naprawa pojazdów mechanicznych, a także magazynowanie i działalność  wspomagająca transport.

 

Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.