Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

  • Przegląd miejskich inwestycji

    19 lipca br. odbyły się rady budowy inwestycji realizowanych obecnie na terenie naszego miasta. W spotkaniach udział wzięli Burmistrz Miasta Bartoszyce Wiesław Kurach wra…

Kultura w Bartoszycach

  • VI Festiwal Trzech Kultur

    VI Festiwal Trzech Kultur już 3 sierpnia 2024r. w Bartoszycach Serdecznie zapraszamy na VI Festiwal Trzech Kultur, który odbędzie się 3 sierpnia 2024r. o godz. 18:00 na P…

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

29 lipca 2013

SZKOLENIA I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW

Kategoria: Aktualności


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą„ Wiedza kluczem do sukcesu”.
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich firm z województwa warmińsko mazurskiego.
Oferujemy bezpłatne kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze…

Na temat: WSPÓŁPRACY SIECIOWEJ – Olsztyn od 21.08.2013 r.
Współpraca sieciowa polega na budowaniu partnerstwa między przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami skupionymi na określonym terenie w powiązanych sektorach gospodarki. Współdzielą one umiejętności, technologię i infrastrukturę. Dzięki istnieniu skoncentrowanej sieci osiągają więcej niż pracując same. Do podstawowych korzyści płynących z budowania partnerstwa można zaliczyć na przykład większą skuteczność działania, wykorzystanie posiadanych kompetencji i umiejętności w sposób bardziej efektywny niż w przypadku działań podejmowanych w pojedynkę, dostęp każdego z partnerów do większej puli zasobów merytorycznych, kadrowych, technicznych i finansowych, innowacyjne podejście do problemów i wyzwań, możliwość równomiernego podziału zadań, ryzyka i odpowiedzialności oraz szybki przepływ informacji.

Na temat: DYWERSYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI FIRMY – Olsztyn od 22.08.2013 r.
Dywersyfikacja działalności to proces przynoszący korzyści przedsiębiorcom – rozszerzanie i różnicowanie asortymentu wyrobów, rodzajów działalności, obszarów aktywności gospodarczej w celu rozłożenia ryzyka na nowe grupy klientów i dostawców. Zmniejsza ryzyko strat i sprawia, że spadek wpływów z jednego źródła może być skompensowany wpływami z innych źródeł. Ma na celu zwiększenie dochodów poprzez jak najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i rzeczowych. Oznacza wielofunkcyjność, różnicowanie produktów i usług. Niweluje sezonowość, tworzy nowe szanse na wypadek kryzysu.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Szkolenia w całości finansowane ze środków UE – w ramach pomocy de minimis.
Rozpoczęcie szkoleń: od 21 sierpnia 2013 Współpraca sieciowa i od 22 sierpnia 2013 Dywersyfikacja działalności firmy
Miejsce spotkań: Olsztyn, Hotel Park
Szkolenia obejmują po 12 spotkań. Zajęcia odbywać się będą raz lub dwa razy w tygodniu, w godz. 8.00 – 16.00
Profesjonalni i doświadczeni trenerzy.
Szkolenia kończą się wydaniem uczestnikom certyfikatów udziału.
Organizator zapewnia wyżywienie – przerwy kawowe i obiadową.
Materiały szkoleniowe i dydaktyczne – również zapewnione przez organizatora.
Po zakończeniu szkolenia każdej z firm przysługuje związane z omawianą tematyką INDYWIDUALNE DORADZTWO w wymiarze dwóch godzin.

Ilość miejsc ograniczona : 12 osób w grupie.