Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

13 grudnia 2012

Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ

Kategoria: Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Lokalna Grupa działania „Warmiński Zakątek” będzie realizowała program dotacyjny dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ, wygrywając konkurs na wdrażanie działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (wsparcie oraz Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).
Programem zostaną objęte osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z powiatów lidzbarskiego, bartoszyckiego i kętrzyńskiego, które złożą wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie spółdzielni socjalnej.

Szacujemy, że łącznie w 2 edycjach dotacyjnych, które będą uruchamiane kolejno w I kwartale 2013 roku i I kwartale 2014 roku dotacje otrzyma co najmniej 110 osób.
Partnerem projektu jest Powiat Bartoszycki.

Szczegółowe informacje o zasadach  ubiegania się o jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępne będą od  miesiąca lutego 2013 roku


Od lutego w każdym powiecie uruchomimy również Punkty Konsultacyjno – Rekrutacyjne, doradztwo ogólne i specjalistyczne dla potencjalnych Beneficjentów programu.


Do końca styczna 2013 pracownicy Biura LGD nie będą udzielać szczegółowych informacji o działaniu.

źródło:wrota.warmia.mazury.pl